کنترل کننده چربی پوست

پیشگیری از جوش زدن در دوران نوجوانی

/post-21

پوست دارای منافدی است که با تولید چربی موجب حفظ رطوبت پوست می شود. زمانی که این منافذ بسته می شوند جوش هایی روی پوست به وجود می آید که تحت عنوان آکنه شناخته شده و اغلب در سنین 12 تا 17 سالگی رخ می دهند.